සින්ඩරැල්ලාගේ දිනපොතින්

අද:

අදහන්න බෑ තවම රැය ගෙවුනේ රජ මැදුරෙ
කුමරියෝ වට කරන් සිනිදු සළු පිළි ඇදන්
අත්වැසුමේ ගෙත්තමින් වැහුනෙ කරගැට දෑතෙ
මග දිගට ගෙවුනු පා බුමුතුරුණු සිප ගත්තෙ

ඒ කාලෙ පුල පුලා රජ මැදුරෙ ඇති කියා
සිතා උන් ඒ සැපත සොය සොයා ඇදුනෙ මම
නතර වී තැනින් තැන රජ සබේ අය මැදින්
යන්න අද මට ලැබුනේ මහා රැජිනක් වගේ

මහ මිදුල පුරාවට සිනා ගී සාගරේ
කාටවත් නොපෙනීම හැංගුනා බොහො කදුළු
දැක්කමුත් ඒ වගක් නොදැක්කා වාගේ
හංගන්න මහ හඩින් හිනැහුනා සමහරූ

එකින් එක හා ගැටී නැගූ හඩ මධු බදුන්
යටින් හද දෙදරවන සුසුම් මට ඇහුනා
දිලෙන ලස්සන අදුන් ලා වර්ණ කෙරූ නෙත්
වල තිබුනු වියළි කම මම හොදින් දුටුවා

ඒ කාලෙ පුල පුලා රජ මැදුරෙ ඇති කියා
සිතා උන් ඒ සැපත සොය සොයා ඇදුනෙ මම
ඔපලූ වට තාප්පය දරන මහ සුසුම් කඳ
හොදටෝම බර වැඩී උඩින් පැන ආවෙ මම

ආයෙත් හෙට…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s